DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

muziek- en cultuurgeschiedenis

Muziek- en cultuurgeschiedenis biedt, in directe relatie tot de algemene westerse cultuurgeschiedenis, een zo volledig mogelijk overzicht van de Europese muziekgeschiedenis, van Middeleeuwen tot heden.

Studiejaar I
In het eerste jaar is het vak geïntegreerd in de algemene theoretische vakken en ligt het accent op het opdoen van luisterervaring. De complete tijdsbalk wordt daarbij afgelopen (ca. 500 – 2000) en start met de Preklassieke tijd (vanaf ca. 1730). In deze - aan Mozart en Haydn voorafgaande - periode komen de harmonische structuren aan de oppervlakte drijven en verloopt de muzikale zinsbouw op volstrekt natuurlijke wijze. Dit verschaft de docent de gelegenheid om in de eerste fase van de opleiding een directe relatie met vakken als harmonieleer en analyse te leggen. In de loop der jaren is gebleken dat dit een buitengewoon effectieve werkwijze is.

Studiejaar II
In jaar II vindt in de muziek- en cultuurgeschiedenis een diepgaande verbreding plaats van de lesstof uit het eerste jaar. In dit jaar wordt nogmaals de tijdsbalk (start: ca. 500) afgelopen.

Studiemateriaal jaar I en II

> terug