DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

DEEL I

ALGEMENE VAKKEN

Opleiding DEEL I

Per september start de Schumann Akademie met het vervolg van de 2-jarige opleiding Algemene Theoretische Vakken.
In deze 2 studiejaren worden de vijf theoretische vakken (harmonieleer, analyse, solfège, algemene muziekleer en muziekgeschiedenis) gegeven op hoog niveau. Deze 2 jaren vormen een afgeronde theoretische cursus, met name geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in de muziektheorie in relatie tot de praktijk, want dat is wat deze cursus zo aantrekkelijk maakt.
Naast het opbouwen van een goed begrip van de algemene vakken, proberen we de student op beperkte schaal stijlkopieën van verschillende genres door de eeuwen heen te laten maken, om op die manier inzicht te laten krijgen in het componeerproces van de grote componisten.

Jaar 1 is afgesloten met een toets. De uitslag van de toets is niet bindend, maar geeft een indicatie over de verrichtingen en aan welke onderdelen er in de vakantiemaanden eventueel nog extra aandacht kan worden geschonken.
Aan het einde van studiejaar 2 volgt een afsluitende toets. Deze kan desgewenst ook fungeren als inschalingstoets om te bepalen of eventuele doorstroming mogelijk is naar een vervolgjaar ‘examentraining’.

Het 3e jaar ‘examentraining’ is opgezet voor wie na deze 2 jaar verder wil toewerken richting SNVM-examens algemene theoretische vakken.
Een bewezen voldoende theoretisch niveau is noodzakelijk voor deelname, zie hierboven
In dat trainingsjaar wordt met behulp van oud examenmateriaal inzicht, snelheid en verdieping van de lesstof opgebouwd en op niveau gebracht van de SNVM-examens DEEL I.

Hieronder vindt u de opleiding in PDF. Wanneer u hierop klikt verschijnt de detailinformatie op uw scherm.

STANDAARDPAKKET / KLASSIEKE MUZIEK

STEUNVAK

EXAMENS

zie: SNVM eisen DEEL I