DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

DEEL I

ALGEMENE VAKKEN

Opleiding DEEL I

In de 2 studiejaren zijn de vijf theoretische vakken (harmonieleer, analyse, solfège, algemene muziekleer en muziekgeschiedenis) gegeven op hoog niveau. Deze 2 jaren vormden een afgeronde theoretische cursus, met name geschikt voor iedereen die zich wil verdiepen in de muziektheorie in relatie tot de praktijk.

Het 3e jaar ‘examentraining’ is opgezet voor wie na deze 2 jaar verder wil toewerken richting SNVM-examens algemene theoretische vakken.
Een bewezen voldoende theoretisch niveau is noodzakelijk voor deelname, zie hierboven
In dat trainingsjaar wordt met behulp van oud examenmateriaal inzicht, snelheid en verdieping van de lesstof opgebouwd en op niveau gebracht van de SNVM-examens DEEL I.

Hieronder vindt u de opleiding in PDF. Wanneer u hierop klikt verschijnt de detailinformatie op uw scherm.

STANDAARDPAKKET / KLASSIEKE MUZIEK

STEUNVAK

EXAMENS

zie: SNVM eisen DEEL I