DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

DEEL II

ONDERWIJSKUNDIGE VAKKEN


De Schumann Akademie verzorgt voor uitstromende studenten DEEL I geen nieuwe opleidingen DEEL II meer.
Voor lessen Algemene Onderwijsleer en Speciale Onderwijsleer is men vanaf dat moment aangewezen op privédocenten. Voor studenten voor alle hoofdvakken behalve zang en piano was dit al gebruikelijk en deze situatie zal nu gelden voor alle hoofdvakken inclusief zang en piano.
Onze voormalige methodiekdocenten die een grote staat van dienst hebben opgebouwd in de tijd dat zij werkzaam waren binnen de Schumann Akademie, gaan deze vakken in privé werkgroepen organiseren.
Examinering in deze vakken blijft als vanouds mogelijk via de SNVM. De exameneisen zijn te vinden op de website van de SNVM, www.snvm.nl, en zullen de richtlijnen vormen voor de inhoud van de lessen van de privédocenten algemene en speciale onderwijsleer.
De Schumann Akademie / SNVM heeft naast de contacten met haar oud-docenten een uitgebreid adressenbestand van hooggekwalificeerde docenten met een particuliere lespraktijk en met ervaring (via examencommissies) met voorbereiding voor de SNVM-examens. Wij kunnen u desgewenst met hen in contact brengen.

Om u en uw docent van dienst te zijn, is hieronder een aantal pdf’s gegeven met een algemene omschrijving van waaruit de vakken DEEL II bestaan. N.B. Voor deelname aan examens DEEL II van de SNVM, moet het standaardpakket algemene theoretische vakken en muziek- en cultuurgeschiedenis met goed gevolg zijn afgesloten.

Algemene omschrijving AOL.pdf [196 KB]

Algemene omschrijving Speciale onderwijsleer.pdf [198 KB]

PRAKTISCH HOOFDVAK

EXAMENS

zie: SNVM eisen DEEL II