DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

vakopleiding algemene theoretische vakken

De algemene theoretische vakken en muziekgeschiedenis vormen het hart van een muziekvakstudie. Een goed begrip van gehanteerde compositietechnieken, structuur van de werken en kennis van de diverse stijlperioden is onontbeerlijk om het repertoire dat u speelt of zingt te leren begrijpen. Het vakkenpakket is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

Deze 5 vakken worden in de tweejarige cursus door één docent gegeven, waarbij de vakgebieden op effectieve en aantrekkelijke wijze met elkaar worden verbonden. Deze unieke integratie van onderdelen leidt tot een verrassende kijk op de verschillende aspecten van de muziektheorie en -praktijk. Loskoppeling van één van de vakken uit het geheel is daarom in lestechnische zin niet mogelijk.

Details betreffende studiebelasting, lesduur, etc. [201 KB]

> terug