DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

harmonieleer/contrapunt

Harmonieleer bestudeert de opeenvolging van, en onderlinge samenhang tussen akkoorden.
De lessen richten zich op composities van Bach tot Schumann: het hoogtepunt van de tonaal-functionele harmonie (ca. 1730 – 1850). In het derde studiejaar worden ook enkele harmonische stijlkenmerken van voor 1730 en na 1850 behandeld.

We onderscheiden binnen dit vak twee disciplines:

HARMONISCHE ANALYSE en REDUCTIE
het verkrijgen van inzicht en gevoel voor de stijl d.m.v. het becijferen en vierstemmig uitwerken van bestaande muziekfragmenten

HARMONISATIE
zelf toepassen d.m.v. het vierstemmig harmoniseren van gegeven baslijnen en sopraanmelodieën

Contrapunt is het schrijven van – min of meer – onafhankelijke stemmen t.o.v. elkaar, zodat een welluidende samenhang ontstaat.
In de vakopleiding op locatie wordt aandacht besteed aan het tweestemmig harmonisch contrapunt, zoals dat voorkomt in de barokke dansen (suites) van Bach, Handel, Telemann, etc.
Het vak kent één oefendiscipline:

TEGENSTEM
het schrijven van een gelijkwaardige tegenstem tegen een gegeven melodie in een dansritme

studiemateriaal
door de Akademie ontwikkeld lesmateriaal

> terug