DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

Uiterste inzenddatum

Plaatsing in een hoger studiejaar en uiterste inzenddatum

Plaatsing in een hoger studiejaar DEEL I is uitsluitend mogelijk na overleg met de administratie
van de Akademie (zie contact).

Uw aanmelding moet vóór 15 augustus 2019 bij ons zijn binnengekomen.

De lessen voor hogejaarsstudenten starten in de eerste week van september.