Aanmelden

info over hoofdvak

Instrumentale en vocale hoofdvakken
(geen opleiding)

Algemeen

Bent u van plan om de opleiding met het nieuwe vakdiploma 'Docerend Musicus' te bekronen, dan is het zogeheten 'praktisch examen' in het hoofdvak van uw keuze een vereiste.
De Akademie verzorgt deze hoofdvaklessen niet. U bent daarvoor aangewezen op een privédocent. De keuze voor een hoofdvakdocent is uiteraard vrij, maar het is van belang dat deze docent gediplomeerd is. Ervaring met het opleiden van studenten tot het niveau van conservatorium- of SNVM-examens strekt tot aanbeveling. Bij twijfel kunt u altijd advies inwinnen via de administratie van de Schumann Akademie.
Wij raden aan om gedurende uw studie aan de Schumann Akademie uw speel- of zangniveau - bij wijze van second opinion - te laten beoordelen door een onafhankelijk deskundige.

Indicatie aanvangsniveau

Het spreekt voor zich dat, wanneer u aan een vakstudie begint, ook uw hoofdvak op een bepaald niveau moet zijn. Een zeker aanvangsniveau is dus wel dringend geadviseerd.
Aangezien de hoofdvaklessen zich verder in de privésfeer afspelen, zullen eventuele tussentijdse tentamens en daarmee verband houdende bindende adviezen deel kunnen uitmaken van
een toelatings- en overgangsprocedure, al naar gelang het oordeel en de gewoontes van de desbetreffende docent op dit punt.

Indicatie eindniveau

Examenniveau deel II: de bijzondere eisen voor het Praktisch examen van het instrumentale / vocale hoofdvak.
Voor een uitgebreide beschrijving van de exameneisen, zie SNVM eisen DEEL II