DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

combi-opleiding algemene theoretische vakken

schriftelijke variant

Aanmeldingsformulier AFDELING VAKOPLEIDINGEN DEEL I

Combi-opleiding algemene theoretische vakken, klassieke muziek
Studiejaar 1 en 2, schriftelijke variant (4 lesblokken van in totaal 60 lessen)
n.b. De opleiding kan bij voldoende resultaat worden voorgezet met het derde jaar 'examentraining' op locatie. De laatste mogelijkheid hiertoe is het cursusjaar 2019/2020.


Via dit formulier schrijft u in voor de hierboven genoemde opleiding.
Lees de algemene voorwaarden [58 KB]
Is dit niet de opleiding van uw keuze, ga dan terug naar het keuzemenu

Voor eventuele vragen m.b.t. dit formulier kunt u terecht bij de administratie (zie contact)

N.B. de Schumann Akademie respecteert én beschermt uw persoonlijke gegevens.

Let op: de velden welke zijn voorzien van een * dienen te worden ingevuld om het formulier te kunnen verzenden!

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Achternaam *
Voornamen *
Roepnaam *
Evt. studentnummer eerdere inschrijving
Geboortedatum *
Nationaliteit *
Adres *
Postcode / plaats *
Land *
Telefoon *
Telefoon werk / mobiel
E-Mail *
BETALING VAN STUDIEGELDEN Betaalwijze: U ontvangt een nota per lesblok van 15 leseenheden
UW STUDIEGEGEVENS
Genoten alg. voortgezet onderwijs / vervolgopl. / beroepsopl. / diploma's: *
Genoten muzikaal onderwijs / diploma's *
Instrument(en) *
Hoofdvak(ken) *
Vragen of opmerkingen
Let op Nadat u op de knop verzenden heeft geklikt komt u op een nieuwe pagina ten teken dat het verzenden is geslaagd. Indien u niet op de nieuwe pagina terecht komt dan is het verzenden mislukt en heeft u niet alle velden correct ingevuld.