DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

Betalingsvoorwaarden

BELANGRIJK

Termijnbetaling is altijd mogelijk, maar jaarbetaling wordt sterk aanbevolen vanwege het gemak voor u en ons. In beide betalingswijzen is, onder voorwaarden, restitutie van het lesgeld mogelijk
(zie de Algemene Voorwaarden [59 KB] ). Bovendien levert jaarbetaling een reductie op het lesgeld op.

De bedragen die voor de schriftelijke opleidingen DEEL I zijn genoemd, zijn inclusief begeleiding door een contactdocent.

De lessen Deel II en in instrumentale en vocale hoofd- en steunvakken dient de student te regelen via externe docenten. Deze docenten zijn in arbeidsrechtelijke zin niet verbonden aan de Schumann Akademie, maar hebben zich bereid verklaard hun lespraktijk open te stellen voor Akademie-studenten. Zij hanteren uiteraard hun eigen tarieven en voorwaarden.

Betalingsvoorwaarden

Termijnbetaling moet plaats te vinden telkens vóór de vervaldata 1 september, 1 december en 1 maart van het lopende studiejaar. Hiervoor ontvangt de student, indien dit is aangegeven op het aanmeldingsformulier, ruim vóór de vervaldata de nota's.

Jaarbedragen moeten vóór aanvang van een studiejaar zijn overgemaakt.

Verzending van materiaal van de combi-opleiding, geschiedt uitsluitend na de wettelijke 14-daagse bedenktijd en na ontvangst van de bijbehorende bedragen. In de tussentijd ontvangt u een pdf van het eerste studiemateriaal.
(zie de Algemene Voorwaarden [59 KB] ).

Opzegging en Annulering

Met het inzenden van het aanmeldingsformulier verbindt de student zich in principe voor de totale duur van de gekozen opleiding aan de Akademie. Tussentijds opzeggen moet schriftelijk gedaan worden en is uitsluitend mogelijk voor de mondelinge opleidingen en (onder voorwaarden) voor de Combi-opleiding:

Bij schriftelijke afmelding gelden een aantal voorwaarden:

Betaling voor de Combi-opleiding verloopt in blokken van elk 15 lessen. Heeft u een blok ‘aangebroken’ dan is restitutie van lesgeld niet meer mogelijk. Stelt u een volgend blok niet op prijs, dan moet u dat vóór het ingaan van dat blok schriftelijk aan de Administratie melden.

Annulering van inschrijving voor een nog niet gestarte mondelinge opleiding is mogelijk tot 14 dagen vóór de daadwerkelijke aanvang van de opleiding. Na de startdatum is annulering weliswaar eveneens mogelijk, maar wordt in elk geval de eerste studiemaand in rekening gebracht.

Het lesgeld wordt berekend over een periode van 9 maanden (van 1 september tot en met 31 mei). Bij tussentijdse opzeggingen wordt bij restitutie van lesgeld de gevolgde lesperiode berekend tot de maand van opzegging. Opzeggingen moeten de administratie bereikt hebben vóór de 1e van de maand. Na 1 maart is opzeggen niet meer mogelijk.

Opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk, aangetekend of met ontvangstbevestiging gericht worden aan:

Schumann Akademie
Rietvoornkolk 2 (geen bezoekadres)
8017 PC Zwolle

Betalingen dienen te worden gedaan op ING-bankrekening NL13 INGB 0000 078841 t.n.v. Schumann Akademie, Zwolle.
Bij in gebreke blijven van betaling komen, overeenkomstig de Algemene Voorwaarden van de Akademie, de bijkomende incassokosten voor rekening van de student.