DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

Studieroute

VAKOPLEIDING DEEL I

DEEL I van de vakopleiding bestaat uit het 2-jarige standaardpakket algemene muziektheoretische vakken en muziek- en cultuurgeschiedenis.

VERVOLGJAAR 'EXAMENTRAINING'

Het 3e jaar ‘examentraining’ is opgezet voor wie na deze 2 jaar verder wil toewerken richting SNVM-examens algemene theoretische vakken.
Een bewezen voldoende theoretisch niveau is noodzakelijk voor deelname.

VAKOPLEIDING DEEL II

De Schumann Akademie verzorgt voor uitstromende studenten DEEL I geen nieuwe opleidingen DEEL II meer.
Voor lessen Algemene Onderwijsleer en Speciale Onderwijsleer is men vanaf dat moment aangewezen op privédocenten.

EXAMEN

Examinering vindt plaats via de examenstichting SNVM.
Het succesvol afsluiten van álle onderdelen behorende bij het curriculum van uw hoofdvak, zoals beschreven op de website van de SNVM, dus zowel het complete DEEL I als DEEL II (inclusief het praktisch examen), resulteert in het vakdiploma 'Docerend Musicus' van de Schumann Akademie.

PDF Studieroute/vakkenpakket [43 KB]

Deze PDF is uitsluitend van toepassing op hogejaarsstudenten. Hierin vindt u per vocaal of instrumentaal hoofdvak een overzicht van de studieonderdelen / examenvakken.
Indien u de studie volgt met als doel het behalen van het vakdiploma ‘Docerend Musicus’ van de Schumann Akademie ziet u in de kolommen of het examen in de onderdelen verplicht is.