DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

vakopleiding algemene theoretische vakken

vervolgjaar ‘examentraining’

Aanmeldingsformulier AFDELING VAKOPLEIDINGEN DEEL I

Vakopleiding algemene theoretische vakken en muziekgeschiedenis, klassieke muziek
vervolgjaar ‘examentraining’, Utrecht dinsdagmiddag.
Toelating na geschiktheidstoets !

Via dit formulier schrijft u in voor de hierboven genoemde opleiding.
Lees de algemene voorwaarden [58 KB]
Is dit niet de opleiding van uw keuze, ga dan terug naar het keuzemenu

Voor eventuele vragen m.b.t. dit formulier kunt u terecht bij de administratie (zie contact)

N.B. de Schumann Akademie respecteert én beschermt uw persoonlijke gegevens.

Let op: de velden welke zijn voorzien van een * dienen te worden ingevuld om het formulier te kunnen verzenden!

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS
Achternaam *
Voornamen *
Roepnaam *
Evt. studentnummer eerdere inschrijving
Geboortedatum *
Nationaliteit *
Adres *
Postcode / plaats *
Land *
Telefoon *
Telefoon werk / mobiel
E-Mail *
BETALING VAN STUDIEGELDEN
Betaalwijze: U ontvangt een nota. *keuzes:
UW STUDIEGEGEVENS
Genoten alg. voortgezet onderwijs / vervolgopl. / beroepsopl. / diploma's: *
Genoten muzikaal onderwijs / diploma's *
Instrument(en) *
Hoofdvak(ken) *
Vragen of opmerkingen
Let op Nadat u op de knop verzenden heeft geklikt komt u op een nieuwe pagina ten teken dat het verzenden is geslaagd. Indien u niet op de nieuwe pagina terecht komt dan is het verzenden mislukt en heeft u niet alle velden correct ingevuld.