DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

Schumann Akademie


Einde instroom 1e jaars vakgroepen

Na 35 jaar heeft de Schumann Akademie besloten te stoppen met het aanbieden van de mondelinge Muziekvakopleiding in deeltijd.
De Akademie zal de 2e en 3e jaars vakgroepen uiteraard de mogelijkheid bieden om hun theoretische opleiding af te ronden, maar aanmeldingen voor het mondelinge 1e jaar zijn voor het komende seizoen (2018/2019) niet meer mogelijk.
De Akademie heeft zich te afgelopen decennia vooral gericht op studenten die in eigen tempo willen toewerken naar een vakdiploma muziek, gericht op het professioneel opzetten van een eigen lespraktijk, maar ook andere doelgroepen waren geïnteresseerd. In met name het eerste theoretische deel van de opleiding.

Dit betekent dat voor nieuwe studenten de mogelijkheid om via de Schumann Akademie en de examenstichting SNVM een vakiploma muziek in deeltijd te behalen vanaf het komend seizoen stopt. Alle informatie over vakinhoud e.d. op deze website is uitsluitend bestemd voor hogerejaars studenten.

Voor deze studenten is van belang te weten dat ook de examenstichting SNVM haar activiteiten als organisator van muziekvakexamens op den duur gaat stopzetten. Onder de link 'Afbouw examens' op de website van de SNVM, treft u een schema aan waarin de jaren van afbouw per examenonderdeel zijn weergegeven.

 

Voor de huidige studenten geldt dat de opleidingen door iedere serieus geïnteresseerde mét of zónder examendoel kunnen worden gevolgd. Het succesvol afsluiten van álle onderdelen behorende bij het curriculum van uw hoofdvak, zoals beschreven op de website van de SNVM, dus zowel het complete DEEL I als DEEL II (inclusief het praktisch examen), resulteert in het vakdiploma 'Docerend Musicus' van de Schumann Akademie.
Het diploma valt niet meer onder de accreditatie en voert weliswaar niet de status van Bachelor, maar de opleidingen en examens zijn van hetzelfde hoogwaardige niveau en zullen vooral gericht zijn op het ontwikkelen van een eigen lespraktijk.

De PDF’s kunnen worden geopend met Adobe Acrobat Reader.
U kunt Acrobat Reader downloaden via de button rechts.

Regelmatig wordt deze website geactualiseerd. Voor de meest recente informatie raden wij aan de webpagina's regelmatig te verversen (druk op F5).