Aanmelden

Schumann Akademie


Einde instroom opleidingen en afbouw examens

Na ruim 35 jaar heeft de Schumann Akademie besloten te stoppen met het aanbieden van muziekvakopleidingen. Aanmeldingen zijn niet meer mogelijk.
In navolging daarvan bouwt ook de examenstichting SNVM haar activiteiten als organisator van muziekvakexamens af. Daarmee stopt op den duur de mogelijkheid om via deze weg een muziekvakdiploma te behalen.

Onder de link 'Afbouw examens' op de website van de SNVM treft u een schema aan waarin de jaren van afbouw per examenonderdeel zijn weergegeven.

 

Het succesvol afsluiten van álle onderdelen behorende bij het curriculum van uw hoofdvak, zoals beschreven op de website van de SNVM, dus zowel het complete DEEL I als DEEL II (inclusief het praktisch examen), resulteert in het vakdiploma 'Docerend Musicus' van de Schumann Akademie.
Het diploma valt sinds september 2017 niet meer onder de accreditatie en voert dus niet de status van Bachelor. De examens zijn echter van het vertrouwde hoogwaardige niveau en zijn vooral gericht op het ontwikkelen van een eigen lespraktijk.

De PDF’s kunnen worden geopend met Adobe Acrobat Reader.
U kunt Acrobat Reader downloaden via de button rechts.

Regelmatig wordt deze website geactualiseerd. Voor de meest recente informatie raden wij aan de webpagina's regelmatig te verversen (druk op F5).