DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

Schumann Akademie


Einde instroom opleidingen

Na ruim 35 jaar heeft de Schumann Akademie besloten te stoppen met het aanbieden van muziekvakopleidingen. Aanmeldingen voor de mondelinge en schriftelijke opleidingen van het standaardpakket zijn vanaf heden niet meer mogelijk.

De Akademie biedt de laatste 3e jaars vakgroep uiteraard de mogelijkheid om hun theoretische opleiding af te ronden.

Alle informatie over vakinhoud e.d. op deze website is uitsluitend bestemd voor hogerejaars studenten.

Voor deze studenten is van belang te weten dat ook de examenstichting SNVM haar activiteiten als organisator van muziekvakexamens op den duur gaat stopzetten. Onder de link 'Afbouw examens' op de website van de SNVM, treft u een schema aan waarin de jaren van afbouw per examenonderdeel zijn weergegeven.

 

Voor de huidige studenten geldt dat de opleidingen door iedere serieus geïnteresseerde mét of zónder examendoel kunnen worden gevolgd. Het succesvol afsluiten van álle onderdelen behorende bij het curriculum van uw hoofdvak, zoals beschreven op de website van de SNVM, dus zowel het complete DEEL I als DEEL II (inclusief het praktisch examen), resulteert in het vakdiploma 'Docerend Musicus' van de Schumann Akademie.
Het diploma valt niet meer onder de accreditatie en voert weliswaar niet de status van Bachelor, maar de opleidingen en examens zijn van hetzelfde hoogwaardige niveau en zullen vooral gericht zijn op het ontwikkelen van een eigen lespraktijk.

De PDF’s kunnen worden geopend met Adobe Acrobat Reader.
U kunt Acrobat Reader downloaden via de button rechts.

Regelmatig wordt deze website geactualiseerd. Voor de meest recente informatie raden wij aan de webpagina's regelmatig te verversen (druk op F5).