Vooropleiding DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

Vooropleiding

klassiek

ORIËNTATIE

Via het ORIËNTATIEPAKKET [24.730 KB] kunt u bepalen of uw theoretische kennis voldoende is om met de vakopleiding te beginnen.
Heeft u twijfel over uw basiskennis? Volg dan eerst de schriftelijke vooropleiding!

VOOROPLEIDING(klassieke muziek, schriftelijk mét studiebegeleiding)

Voor instroom in de vakopleiding is een goed en vaardig begrip van notenschrift, elementaire samenklanken, ritmische, metrische en tonale begrippen onontbeerlijk. De vooropleiding loodst u op een prettige en doeltreffende manier naar het gewenste ingangsniveau.
De studiebelasting blijft daarbij bescheiden.
De opleidingen verlopen via een systeem van heen-en-weer zenden (eventueel via mail), waarbij het studietempo door de student zelf wordt bepaald.

De vooropleiding bestaat uit twee aparte fasen van in totaal 12 lessen:

Voor een succesvolle instroom in de vakopleiding is het uitwerken van de lessen in fase 1 meestal toereikend. U krijgt na afronding van fase 1 een advies van uw contactdocent of doorstroming naar de vakopleiding een verantwoorde keuze is. De lessen in fase 2 verbreden het panorama en ondersteunen op prettige wijze de eerste maanden van de vakopleiding.
De vakopleiding op locatie start jaarlijks in september. Wij adviseren om minimaal een half jaar vóór aanvang van de vakopleiding te starten met de vooropleiding.

Voor een exacte inhoudsopgave en aanvullende informatie betreffende studiebelasting, tijdsduur, etc. zie onderstaande PDF's:

Vooropleiding klassieke muziek, fase 1 [63 KB]
Vooropleiding klassieke muziek, fase 2 [64 KB]


AANMELDING
vooropleiding klassieke muziek