Vooropleiding DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

Uiterste inzenddatum

De lessen starten in de eerste weken van september.

Uiterste inzenddatum

Uw aanmelding voor een mondelinge opleiding op locatie moet voor 15 augustus 2017 bij ons zijn binnengekomen. Later inzenden is mogelijk, maar in dat geval is de kans groot dat u niet op de locatie van uw eerste keuze kunt worden geplaatst.

Plaatsing

Mocht plaatsing op de locatie van uw eerste keuze niet mogelijk zijn, bijvoorbeeld door te laat inzenden of onder- of overbezetting van de betreffende studiegroep, dan wordt u een alternatief aangeboden. Is het aangeboden alternatief geen optie voor u dan vervalt de aanmelding.

Plaatsing in een hoger studiejaar

Plaatsing in een hoger studiejaar is uitsluitend mogelijk na overleg met de administratie
van de Akademie (zie contact).