Vooropleiding DEEL I DEEL II Tarieven Aanmelden

Studieroute


TOELATING


Voor algemene en muzikale vooropleiding zie Toelating

ORIËNTATIEPAKKET en VOOROPLEIDING

Het is aanbevelenswaardig om eerst het ORIËNTATIEPAKKET [24.730 KB] te downloaden om uw theoretische voorkennis te testen. Bij twijfel adviseren wij u in te schrijven voor de vooropleiding alvorens een start met de vakopleiding te maken.
De schriftelijke vooropleiding bestaat uit 12 leseenheden verdeeld over 2 fases, zie Vooropleiding
Het met succes gevolgd hebben van fase 1 is echter voldoende voor een goede start met de vakopleiding.

VAKOPLEIDING DEEL I (jaar 1 en 2)

In DEEL I van de vakopleiding kunt u zich gedurende twee jaar verdiepen in het standaardpakket algemene muziektheoretische vakken en muziek- en cultuurgeschiedenis. De lessen vinden plaats in groepen van gemiddeld 14 studenten. Al jaren hanteert de Akademie een sterke formule waarbij één docent-aan-de piano deze vakken in een aantrekkelijke combinatie aanbiedt.

VERVOLGJAAR 'EXAMENTRAINING'

Het 3e jaar ‘examentraining’ is opgezet voor wie na deze 2 jaar verder wil toewerken richting SNVM-examens algemene theoretische vakken.
Een bewezen voldoende theoretisch niveau is noodzakelijk voor deelname.

VAKOPLEIDING DEEL II

De Schumann Akademie verzorgt vanaf 1 september 2016 voor uitstromende studenten DEEL I geen nieuwe opleidingen DEEL II meer.
Voor lessen Algemene Onderwijsleer en Speciale Onderwijsleer is men vanaf dat moment aangewezen op privédocenten.


EXAMEN

Examinering vindt plaats via de examenstichting SNVM.
Het succesvol afsluiten van álle onderdelen behorende bij het curriculum van uw hoofdvak, zoals beschreven op de website van de SNVM, dus zowel het complete DEEL I als DEEL II (inclusief het praktisch examen), resulteert in het vakdiploma 'Docerend Musicus' van de Schumann Akademie.

PDF Studieroute/vakkenpakket [192 KB]

In deze PDF vindt u per vocaal of instrumentaal hoofdvak een overzicht van de studieonderdelen / examenvakken.
Indien u de studie volgt met als doel het behalen van het vakdiploma ‘Docerend Musicus’ van de Schumann Akademie ziet u in de kolommen of het examen in de onderdelen verplicht is.